Toolkit
Community of Care Midden-Gelderland

Over de toolkit

illustratie

3 De toekomst verkennen

Vorm

1 of 2 werksessie(s)
Tussentijds werk projectteam (optioneel)

Betrekken

Projectteam
Experts

Duur

2,5u per sessie & tijd om experts/literatuur te raadplegen

Het bedenken en ontwikkelen van producten of diensten kost tijd. Door proactief in te spelen op de mogelijkheden die in de toekomst liggen, voorkom je dat je reageert op problemen die vandaag spelen, maar die ‘morgen’ niet meer relevant zijn. Daarom doe je in ieder project een toekomstverkenning. Deze stap staat in het teken van het ‘waarom’ van je te ontwerpen interventie; waarom heeft iets betekenis in de wereld van morgen?

In deze stap doe je een toekomstverkenning van het domein van het vraagstuk, aan de hand van de beschreven driving forces rond gezondheid, welzijn en preventie in 2030. Waar nodig vul je de context aan met inzichten uit literatuur of geraadpleegde experts. Vervolgens bepaal je de voornaamste kansen en uitdaging rond dit vraagstuk voor mensen in de toekomst.

  1. Bespreek de driving forces voor 2030 rond gezondheid, welzijn en preventie
  2. Bespreek wat er nog ontbreekt en raadpleeg als nodig literatuur/experts
  3. Licht toekomstige kansen en uitdagingen voor mensen uit

Downloads

terug naar overzicht van alle stappen