Toolkit
Community of Care Midden-Gelderland

Over de toolkit

illustratie

4 Een doelstelling formuleren

Vorm

Werksessie

Betrekken

Projectteam
Bestuurders/beleidsmakers (optioneel)

Duur

2,5u

Met iedere interventie die je doet in de samenleving, beïnvloed je het leven en het gedrag van mensen. Om hier ook de gepaste verantwoordelijkheid voor te nemen, sta je bij ieder project bewust stil bij de impact die je wilt hebben op het gedrag, de houding en/of de emotie van mensen.

In deze stap neem je aan de hand van het manifest van de Community of Care Midden-Gelderland en aanvullende waarden een standpunt in, in de toekomstige context van het vraagstuk. Dit is de ontwerpdoelstelling voor de te ontwerpen interventie rond preventie, en beschrijft op mens-niveau wat voor betekenis je wilt creëren in de samenleving. Is je vraagstuk op strategisch niveau relevant voor de aangesloten partijen? Dan kan het belangrijk zijn om hier bestuurders of beleidsmakers bij aan te sluiten!

  1. Lees en bespreek het manifest van de Community of Care Midden-Gelderland
  2. Bespreek het vraagstuk in relatie tot het manifest; welke ambities zijn het belangrijkst?
  3. Vul de waarden verder aan in relatie tot het vraagstuk
  4. Welke belangen spelen er bij de toekomstige gebruiker in relatie tot het vraagstuk?
  5. Formuleer vanuit de voorgaande stappen je doelstelling: Wat wil je met mensen bereiken?

Downloads

terug naar overzicht van alle stappen