Toolkit
Community of Care Midden-Gelderland

Over de toolkit

illustratie

5 Strategie bepalen voor gedrags­verandering

Vorm

Werksessie

Betrekken

Projectteam
Experts & ervaringsdeskundigen (optioneel)

Duur

2,5u & tijd om ideeën uit te werken

In de doelstelling uit de vorige stap beschrijf je nog niet hoe je gedragsverandering bij mensen wilt bereiken en hoe je wilt dat mensen de interventie gaan ervaren. Deze stap staat in het teken van het ‘hoe’ van je te ontwerpen interventie. Om het gewenste effect te bereiken bij mensen, is het essentieel dat je bepaalt hoe de gewenste gedragsverandering tot stand kan komen en wat een effectieve strategie is om dit te bereiken.

In deze stap specificeer je de doelstelling met het ‘hoe’; hoe kan het gewenste gedrag, de emotie of houding bij mensen gestimuleerd worden? Je start met het bespreken van de gedragsbepalers die het gewenste effect bij mensen beïnvloeden en zoekt daarbij een passende strategie om dit te bereiken. Vervolgens duik je in het perspectief van de toekomstige gebruiker. Hoe wil je dat hij of zij de interactie met de interventie gaat ervaren? Hier kun je eventueel de hulp van experts of ervaringsdeskundigen bij inschakelen!

  1. Wat zijn de belangrijkste gedragsbepalers voor mensen om de doelstelling te behalen?
  2. Welke strategie voor gedragsverandering sluit hier het beste op aan?
  3. Maak je doelstelling volledig door de gekozen strategie voor gedragsverandering toe te voegen.
  4. Kies een analogie die de gewenste interactie beschrijft tussen de toekomstige gebruiker en de te ontwerpen interventie.

Downloads

terug naar overzicht van alle stappen