Toolkit
Community of Care Midden-Gelderland

Over de toolkit

illustratie

7 Een pilot starten

Vorm

Werksessie

Betrekken

Projectteam
relevante experts & ervaringsdeskundigen

Duur

2,5u & organiseren van nodige middelen

Op het moment dat je het er met elkaar over eens bent dat je een pilot wilt starten, is het belangrijk een actieplan te maken waarin de activiteiten concreet worden beschreven en de betrokken partijen met elkaar worden uitgelijnd.

In deze stap werken we toe naar een concreet actieplan en samenwerkingsverband voor het starten van een pilot op het gebied van preventie.

  1. Concretiseer de gewenste effecten van de interventie
  2. Bepaal wat je wil testen in de pilot
  3. Beschrijf de concrete activiteiten
  4. Stem af wie welke activiteit uitvoert
  5. Welke middelen zijn er er nodig om te kunnen starten? (financiën/partijen/contacten/…)
  6. Leg de samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst

Downloads

terug naar overzicht van alle stappen