Toolkit
Community of Care Midden-Gelderland

Over de toolkit

illustratie

6 Een interventie ontwerpen

Vorm

Twe werksessies & veldwerk (testen)

Betrekken

Projectteam
Relevante experts &ervaringsdeskundigen (optioneel)

Duur

2x 2,5u & tijd om ideeën te testen

In de voorgaande stappen heb je uitgebreid aandacht besteed aan het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van je interventie. Nu is het dan eindelijk tijd voor het ‘wat’. Houd hierbij de vorige stappen wel scherp in het achterhoofd! Het ‘wat’ is enkel het middel om de gewenste impact (je doelstelling) bij mensen te realiseren. Soms kan een kleine verandering in de leefwereld al leiden tot het gewenste effect, in andere gevallen is verandering op beleidsniveau nodig om dit te bereiken.

In deze stap pak je de resultaten van alle voorgaande stappen er weer bij; de doelstelling, de gewenste interactie en het productkarakter, en ga je ideeën bedenken voor interventies die hierbij aansluiten. Begin breed! Schrijf alles op wat in je opkomt en creëer door op elkaars ideeën. Denk hierbij niet alleen aan fysieke producten, maar ook aan nieuwe rollen, services, diensten of beleidsvoeringen. Vervolgens ga je kritischer kijken en selecteer je enkele ideeën die de gewenste impact het beste realiseren. Deze ideeën werk je verder uit tot conceptniveau. Dit is een goed moment om je concept te toetsen met experts en eindgebruikers!

  1. Hou een open brainstorm en inventariseer wat er al bestaat
  2. Selecteer de beste ideeën
  3. Werk deze ideeën verder uit tot conceptniveau
  4. Bespreek de concepten met experts & eindgebruikers
  5. Maak gezamenlijk een keuze voor het eindconcept

Downloads

terug naar overzicht van alle stappen